Trajecten

Vanuit onze basis (missie en visie) en ruime ervaring heeft Creating Balance een aantal trajecten en projecten ontwikkelt voor mensen die problemen op meerdere leefgebieden hebben, zogenaamde multi-problematiek. De filosofie van Creating Balance is dat wat geboden wordt ten goede komt aan de mensen die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven – onze doelgroep – door middel van het leveren van maatwerk.

Voor meer informatie over ons trajectverloop klik hier

Trajecten die Creating Balance aanbiedt:

  • Just do it:  een traject voor mensen of gezinnen met langdurige en terugkerende multi-problematiek.
  • Street-care: de aanpak van overlast en onveiligheid op straat met als resultaat een blijvende verbetering van de leefbaarheid.
  • Step into the future: een uniek project gericht op zelfstandig wonen met ambulante begeleiding voor mensen met een onderdakprobleem in relatie met psychosociale problematiek.