Cliëntenraad

De cliëntenraad van Creating Balance, bestaande uit vier leden, komt op voor de rechten en belangen van alle mensen die begeleiding ontvangen van Creating Balance. Wilt u uw inbreng laten horen dan kan dit via de ideeënbus op het kantoor of via janiek@creatingbalance.nl.